Zoeken
  • Marloes

Je leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces in 2020

Deze periode van het jaar zet mij, en waarschijnlijk bijna iedereen met mij, aan het denken over de doelen voor het komende jaar. Ook met mijn lessen stel ik graag nieuwe doelen, en de eerste les van januari is daar het perfecte moment voor. Hier een stappenplan om samen met je leerlingen tot een plan te komen voor de komende periode.


De afgelopen jaren heb ik ervaren hoe waardevol het is om je leerlingen mee te nemen in hun eigen leerproces. Wat willen ze leren? Wat hebben ze daar voor nodig van mij, hun groepsgenoten, de paarden? Dit stappenplan helpt je met je leerlingen een lange termijn plan op te stellen. Dit plan is gemaakt voor de meer gevorderde lessen (vanaf goud). Uiteraard kan je een vergelijkbare les maken met de minder ervaren/jongere leerlingen op een wat meer versimpelde manier. Daarnaast beslaat dit plan acht weken omdat het overzichtelijk is - ik heb een vergelijkbaar plan ook wel eens gemaakt voor een jaar met doelen per maand.


  1. Als we hier over twee maanden weer hier in de bak staan, wat zou je dan willen kunnen? --> Probeer een zo concreet mogelijk beeld voor ogen te krijgen "Eind februari willen we een dubbelsprong van 50 centimeter kunnen springen vanuit galop op de middenlijn"

  2. Wat kunnen we al wat nodig is om dit te kunnen? "Een enkele sprong van 50 centimeter vanuit draf, tempocontrole in galop voor de hindernis"

  3. Welke tussenstappen moeten nog gemaakt worden voor we het einddoel kunnen bereiken? "Tempocontrole in galop ná de hindernis, passen tellen in galop, de afstand inschatten in galop, twee hindernissen na elkaar springen op een verdere afstand van elkaar, zien in welke galop de pony landt na de hindernis zodat je weet waar je heen moet bij A of C"

  4. Welke oefeningen kunnen we gebruiken om die tussenstappen te bereiken? "Voor het afstanden inschatten in galop balkjes galopperen met verschillende afstanden. Hoeveel galopsprongen zitten er tussen de balken? Of: een laag kruisje met een stuuroefening daar achteraan om richting- en tempocontrole te krijgen na de hindernis Of: twee lage kruisjes op de hoefslag zetten zo ver mogelijk bij elkaar vandaan en die springen. Eerst vanuit draf, later vanuit galop. Maak gebruik van de aanleuning van de wand.

  5. Wat is een logische volgorde van deze tussenstap-oefeningen? Hoeveel tijd heeft iedere oefening nodig? De perfecte oefeningen om je leerlingen in te laten zien hoe lang het duurt om sommige dingen te leren en welk onderdeel de basis kan vormen.

  6. Maak een schema met de bedachte lessen en bijbehorende oefeningen. Dat zou er als volgt uit kunnen zien:

Dit schema heb ik gemaakt voor één van mijn groepen, maar als je leerlingen hier meer bekend mee worden kan je ze vragen zelf een schema te maken voor een nieuw doel. Dit is het makkelijkste voor één tot drie lessen, dat maakt het wat overzichtelijker. Protip: laat de maker van het schema ook de lessen indelen, dat is vaak het grootste cadeautje wat ze kunnen krijgen. Veel plezier in 2020!


25 keer bekeken